Header image
Kolttaneuvosto

Kolttaneuvostojen jäsenet

Luottamusmiehemme työtä tukevat ja valvovat kolttaneuvostot, joista toisen jäsenet ovat Sevetin perältä (Näätämön kolttaneuvosto)  ja toisen Nellimin perältä (Nellimin-Keväjärven kolttaneuvosto).

Toimikaudella 2009–2011 Näätämön kolttaneuvostoon kuuluvat: Helmi Haataja, Tiina Sanila-Aikio, Juha Feodoroff ja Tapio Kiviniemi. Varajäsenet: Marja Suojoki-Gauriloff ja Sergei Kp. Fofonoff.

Toimikaudella 2009–2011 Nellimin-Keväjärven kolttaneuvostoon kuuluvat: Tauno Haltta, Helena Määttä, Pia Määttä ja Mari Lappalainen. Varajäsenet: Maija-Liisa Raasakka ja Antti Heikkuri.


Vuonna 2007 Näätämön alueen kolttaneuvostoon kuuluivat vas. luottamusmies Veikko Feodoroff, Katri Fofonoff, Tiina Sanila, Tapio Kiviniemi ja seisomassa Jouni Moshnikoff.
Vuonna 2007 Näätämön alueen kolttaneuvostoon kuuluivat vas. luottamusmies Veikko Feodoroff, Katri Fofonoff, Tiina Sanila, Tapio Kiviniemi ja seisomassa Jouni Moshnikoff.

 

Kolttalaki 45 §

Kyläkokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja kyläkokouksen päätösten täytäntöönpanosta huolehtivat Näätämön ja Nellimin-Keväjärven alueiden kolttaneuvostot. Kolttaneuvostojen tehtävänä on antaa lausuntoja viranomaisille 44 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuissa asioissa silloin, kun asia on kiireellinen eikä kyläkokousta voida saada ajoissa koolle asiaa käsittelemään. Lisäksi kolttaneuvostojen tehtävänä on antaa lausuntoja:

1) poro-, metsästys- ja kalapirttihakemuksista;

2) maansaantihakemuksista;

3) kolttien kiinteistöjen luovutusluvista;

4) nautinta-alueen käytöstä; sekä

5) muista vastaavista kolttien olosuhteisiin välittömästi vaikuttavista asioista.

Kumpaankin kolttaneuvostoon valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan neljä jäsentä sekä jäsenille kaksi varajäsentä. Jäsenten ja varajäsenten tulee olla 43 §:n ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettuja henkilöitä. Kummankin kolttaneuvoston puheenjohtajana toimii kolttien luottamusmies.

Kolttaneuvostot voivat kokoontua myös yhteiseen kokoukseen, jossa käsitellään kolttien yhteisiä asioita.

Kolttaneuvosto on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtajan lisäksi kaksi jäsentä tai varajäsentä.

 
 


Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks