Header image
Tiedotteet, lausunnot ja aloitteet

Yhdistys viestii ja ottaa kantaa

Yhdistys toteuttaa toimintaansa muun muassa myös antamalla lausuntoja vireillä oleviin kolttasaamelaisia koskeviin asioihin tai tekemällä aloitteita tärkeiksi katsomistaan asioista.

Yhteisistä asioista kerrotaan myös lehdistölle ja medialle.

 
 


Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks