Header image
Vuoden koltta 2013 Yle Sápmi

Perusteet palkinnon jakamiselle

Vahva kulttuuri ja elinvoimainen kieli janoaa itseilmaisua ja sen kaikkia kuviteltavissa olevia muotoja: niin syväluotaavaa itsereflektiota, kipakkaa ajankohtaisdebattia, ylevää taide-eetosta ja pyhää tavoittelevaa ankaraa paatosta kuin räikeitä ylilyöntejä, mauttomuuksia, kertakäyttövitsejä, one linereitä ja ajanhaaskaushöpinää.

Mitä kiinnostuneempia olemme omasta elinpiiristämme- paikallisesti ja globaalisti- sitä vireämpiä ja valppaampia olemme toimimaan ja vaikuttamaan omaan kohtaloomme.

Äänen antaminen etukäteen jo sukupuuttoon kuoleviksi tuomituille kielille ja -kulttuureille on ollut tehtävä, jonka perusteita Yle Sápmi on olemassaolonsa aikana joutunut puolustamaan kaikkiin suuntiin. Välillä myös saamelaisille.

Sitkeästi vuosi toisensa jälkeen kaikkia Suomessa asuvia saamelaisryhmiä edustava toimituskunta on palannut uutisoinnin peruskysymykseen: Kenellä on oikeus näkyä ja kuulua? Kenen tarina tulee kerrotuksi? Tämä on tehnyt saamen kansan näkyväksi ja kuuluvaksi itselleen. Yksityisen tuominen julkisen, ja julkisen yksityisen piiriin on tehokasta kieli- ja identiteettipolitiikkaa.

Yle Sápmin 2013 on ollut toiminnan vuosi. Määrätietoinen sitoutuminen koltan- ja inarinsaamenkielisen sisällöntuotannon lisäämiseen, uusien tekijöiden jatkuva rekrytointi, ohjelmakartan uusiminen, valtakunnallisen näkyvyyden aikaansaama fyysisten välimatkojen henkinen lyheneminen ja näin yhteenkuuluvuuden tunteen lujittuminen ovat muutamia esimerkkejä sukupolvenvaihdoksen konkreettisista tuloksista.

Yle Sápmi tarjoaa kirjaimellisen kanavan saamelaisille kirjoittaa omaa historiaansa ja nykyhetkeään, esiinnostaa ja käsitellä itselleen tärkeitä kysymyksiä omilla kielillään, ja on siksi vuoden 2013 koltta.