Header image
Vuoden koltat 2014 Miika Lehtinen ja Markus Juutinen

Perusteet palkinnon jakamiselle

Jos koltansaamen kieli ei ole siirtynyt kotoa eikä lapsi ole käynyt koulua Sevettijärvellä, on näihin päiviin saakka toitotettu yleisenä totuutena, ettei koltansaamea voi oppia missään. Vieraana kielenä koltansaamea lukevat aikuisopiskelijat ovat saaneet suhtautua kielitaitoon kuin suureen mysteeriin, johon vain harvat ja valitut ovat vihittyjä. Hurjia huhuja Japanissa kirjoitetuista kielioppiteoksista on toki liikkunut, mutta pääsy niihin on koskenut vain kielitieteilijöiden kapeaa joukkoa.

Kirjoitusasun saanut kieli on kuitenkin normitettu tietyille lainalaisuuksille, jotka ovat kaikille samat, ja opittavissa.

Muille kielille on itsestään selvää, että esimerkiksi diftongivaihtelu on säännönmukaista, että astevaihtelullisten verbien astevaihteluille löytyy logiikka, että kielen rakenne on joustava, elävä ja silti hahmotettava. Tämän kielen avaamisen kaikille mahdollistavan ajatusmaailman ovat etelän virkeät kielioppimestariveikot, Markus Juutinen ja Miika Lehtinen tuoneet myös koltansaameen.

Koltansaamen kielen ja kulttuurin linjalla opiskellut kaksikko ei tyytynyt missään vaiheessa opintovuottaan vain oppimaan itse, vaan heti alkuviikoista tämän ajan Nickul ja Itkonen ryhtyivät pohtimaan, kuinka kuinka koltansaamen oppimista vieraana kielenä voisi tehostaa, järkeistää ja terävöittää.

Siinä missä puuttuvaa äidinkieltään opiskelevat kurssikaverit tahkosivat kieliopin perusteita, korjasivat kieliniekat kieliopin puutteita, tarkistivat sanastoja ja kehittelivät tapoja tehdä kielenoppimisesta helpompaa. Erityisenä saavutuksena voidaan mainita vokaali- ja diftongivaihtelutaulukko sekä astevaihtelutaulukko, joiden tekeminen koltansaameen on mullistanut kielen opetuksen sekä kielityön täysin.

Loppumaton into, innostavuus, kannustavuus ja omistautuminen ovat tunnusomaisia piirteitä Miikalle ja Markukselle, sammumisuhanalaisten kielten ritareille, suomalais-ugrilaisten kansojen todellisille herrasmiehille.

Juutinen ja Lehtinen ovat löytäneet koltansaamen kielestä kielitieteilijän raivaamattoman erämaan, johon jättää oma, vahva jälkensä. Jo nyt nämä nuoret kielenelvyttäjät ovat saaneet kielityössä aikaan enemmän kuin monet kolttasaamelaisista koko elämänsä aikana ja siksi he ovat Vuoden kolttia 2014.